แนวความคิด

“จารุวรรณ ซีเลคท”

คัดสรรวัตถุดิบผลผลิตการเกษตรคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภค

จากแหล่งผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

โดยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการผลิต เทคโนโลยีการผลิต

การแปรรูปที่ทันสมัยในจังหวัดคาโกชิมา

พร้อมสื่อถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ

ของประเทศญี่ปุ่นผ่านอาหารญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ แด่คนไทยทุกท่าน

จารุวรรณ ชิมาซากิ

อาหารอร่อย มาจากแหล่งปลูก

“อาหาร” มีความหมายลึกซึ้ง มากกว่าเป็นเพียงสิ่งที่กลืนกินเข้าไป

อาหารที่อร่อย รสชาติดี และปลอดภัยต่อสุขภาพ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้

ที่นำมาเป็นส่วนประกอบ มาจากพื้นที่แหล่งเพาะปลูก

จากแหล่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ จากสภาพแวดล้อม

การดูแลเอาใจใส่พืชผลของผู้ปลูก

รวมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีการผลิตใหม่มาใช้ ในการผลิตทั้งในไร

และในการแปรรูปในโรงงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน

ที่ทำให้อาหารที่ได้ออกมา มีรสชาติที่แตกต่างกันไป

จังหวัดคาโกชิมาเป็น
“ห้องครัวใหญ่ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น”

จังหวัดคาโกชิมามีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

(486,300 ล้านเยน ข้อมูลปีพ.ศ.2561) มีพื้นที่เพาะปลูกพืชผักเป็นอันดับ 2

ของประเทศ เพราะจังหวัดคาโกชิมาตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ19 องศาเซลเซียส มีดินดำอุดมสมบูรณ์ของภูเขาไฟ

มีภูเขาไฟบนแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดถึง 2 ลูก คือ ภูเขาไฟซากูระจิม่า

และภูเขาไฟคิรีชิม่า มีปริมาณฝนทั้งปี 2,397 มิลลิเมตร

(ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นปีพ.ศ.2561) มีทั้งภูเขา และทะเลล้อมรอบ

ทำให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผักตลอดทั้งปี มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช

เทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะปลูก ในการเก็บเกี่ยว ในการแปรรูปในโรงงาน

ทำให้ผลผลิตเกษตรที่ผลิตได้ในจังหวัดคาโกชิมามีรสชาติเป็นธรรมชาติ

มีความเด่นแตกต่างจากแหล่งปลูกอื่นในประเทศญี่ปุ่น

ทำไมถึงเป็นผักแห้ง

จากการเรียนรู้วิธีการเก็บรักษา การถนอมอาหารของคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ

ประกอบกับการตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เร่งรีบ ประหยัดเวลา ช่วยแม่บ้าน

ผู้ปรุงอาหารในเมืองใหญ่ ห่างไกลจากแหล่งปลูกในยุคปัจจุบัน ผักแห้ง ผักผง

จึงเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สะดวก สามารถนำไปปรุงใช้ได้ทันที

ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ เก็บ ล้าง หั่น

อีกทั้งมีการค้นคว้าวิจัยในการผลิต การแปรรูป ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทำให้คุณภาพของสารอาหารในผักยังคงอยู่ หรือเพิ่มมากขึ้นกว่าการบริโภคแบบสด
ผักแห้งจึงสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งรับประทานได้ทุกส่วนของพืช

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์หนึ่ง

เทคโนโลยีพิเศษที่ผู้ผลิตในจังหวัดคาโกชิมานำมาใช้

เพื่อรักษาสารอาหาร ดึงรสชาติ ความหอมของตัวผลิตภัณฑ์ออกมามากขึ้น

ผู้ผลิตในจังหวัดคาโกชิมาจึงนำแผ่นหินลาวาจากภูเขาไฟซากูระจิม่า

ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเปล่งรังสีอินฟราเรดสูง มาใช้ในขั้นตอนการอบคั่วไฟ

ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทางผู้ผลิตเลือกใช้ เพื่อดึงคุณภาพ

และความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของจังหวัดคาโกชิมา

บริษัท โอคิสุ จำกัด

“นำความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้ซัสทึมา ส่งสู่ชนชาวโลก”

เป็นแนวความคิดและความตั้งใจของบริษัทโอคิสุจำกัด โดยคุณโอกาโมโต้ ทาคาชิ
ที่ต้องการเสนอผลิตภัณฑ์การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ จากแหล่งกำเนิดของตนคือ

จังหวัดคาโกชิมา โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในจังหวัด

นำเอาความรู้ในการถนอมอาหารของคนชนบทตั้งแต่โบราณ

นำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาร่วมใช้

โดยดึงความเด่นเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของตน กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี

มีคุณภาพ นำเสนอสู่คนทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์

ผักแห้ง

หัวไชเท้าหั่นซอยอบแห้ง
“คิริโบชิไดคอน”

คิริโบชิไดคอน เป็นผักแห้งสัดส่วนของน้ำน้อย

ทำให้สารอาหารและรสชาติ จะเข้มข้นกว่าไดคอนสด
คิริโบชิไดคอน มีแคลเซียมสูงกว่าไดคอนสด 23 เท่า
โพแทสเซียมสูงกว่าไดคอนสด 14 เท่า

ใยอาหารสูงกว่าไดคอนสด 16 เท่า มีวิตามินบี1

วิตามินบี2 สูงกว่าในไดคอนสดถึง 10 เท่าตัว

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น (40 องศาเซลเซียส)
  เป็นเวลา 5 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ เมื่อนำมาแช่น้ำ
  จะมีการขยายตัว 4 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

โกโบ้หั่นซอยอบแห้ง

โกโบ้มีใยอาหารสูง

มีสารอินูลินซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำ

ช่วยขับปัสสาวะ

และมีสารลิกนินซึ่งเป็นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ

ไม่ดูดซึมในลำไส้ใหญ่

โกโบ้จะช่วยเพิ่มกากใยในลำไส้ใหญ่ ดูดซับน้ำ

ช่วยขับของเสีย ออกจากลำไส้ใหญ่

ป้องกันออกการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น (40 องศาเซลเซียส)
  เป็นเวลา 5 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ เมื่อนำมาแช่น้ำ
  จะมีการขยายตัว 4 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

แครอทหั่นซอยอบแห้ง (เพิ่มน้ำตาล)

แครอทเป็นพืชกินหัวกินรากที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเยื่อเมือก

และผิวให้แข็งแรง ช่วยจับเชื้อไวรัส

แบคทีเรียที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น

ช่วยป้องกันไข้หวัด และภูมิแพ้

เบต้าแคโรทีนมีปริมาณมากที่บริเวณเปลือก

หรือใต้ผิวเปลือกแครอท

ดังนั้นการบริโภคทั้งผิวเปลือก

จะทำให้ได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น (40 องศาเซลเซียส)
  เป็นเวลา 5 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ เมื่อนำมาแช่น้ำ
  จะมีการขยายตัว 4 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

เห็ดหอมหั่นสไลด์อบแห้ง

เห็ดหอมมี เบต้า-กลูแคน (beta-glucan)

ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ป้องกันหรือลดความรุนแรงของไข้หวัด

ช่วยยับยั้งการสร้างเซลเนื้องอก และเซลมะเร็ง

มีกรดอะมิโนอิริตาดีนีน (eritadinine)

ช่วยทำให้ปริมาณไขมันในเลือด

และระดับคอเลสเตอรอลลดลง มีโพแทสเซียมสูง

ช่วยลดความดันโลหิต และมีปริมาณวิตามินดี

สูงกว่าในเห็ดหอมสดถึง 9 เท่า

วิตามินดีที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจะทำให้กระดูก
แข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น (40 องศาเซลเซียส)
  เป็นเวลา 5 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ เมื่อนำมาแช่น้ำ
  จะมีการขยายตัว 4 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

ชุดผักผสม หัวไชเท้าต้ม
(โฮชิไดคอนนีรุ)

คัดสรรผักวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งผลิตใน

จังหวัดคาโกชิมา

มาล้างหั่นตัดให้เป็นลักษณะที่สะดวกพร้อมปรุง

เพียงนำชุดผักแห้งผสมมาแช่น้ำ

ปรุงรสชาติตามใจชอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นเพื่อ

ใช้ง่าย-ดีต่อสุขภาพ-รักษาสภาพแวดล้อม

สามารถใช้ปรุงอาหารอื่น เช่น

ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำ ฉิราชิซูชิ, ทามาโกะโทจิ,
มาคิซูช

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น ประมาณ 5 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ
  ผักแห้งเมื่อนำมาแช่น้ำ จะมีการขยายตัว 2-6 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

ชุดผักผสม คินปิระโกโบ้

คัดสรรผักวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งผลิตในเกาะคิวชู
มาล้างหั่นตัดให้เป็นลักษณะที่สะดวกพร้อมปรุง

เพียงนำชุดผักแห้งผสมมาแช่น้ำ

ปรุงรสชาติตามใจชอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นเพื่อ

ใช้ง่าย-ดีต่อสุขภาพ-รักษาสภาพแวดล้อม

สามารถใช้ปรุงอาหารอื่น เช่น

ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำ สลัดโกโบ้, คาคิอะเกะ,
ทาคิโคมิโกะฮัง

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น (40 องศาเซลเซียส)
  เป็นเวลา 5 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ เมื่อนำมาแช่น้ำ
  จะมีการขยายตัว 4 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

ชุดผักแห้งผสม มะระญี่ปุ่น
(โกยาจางปุรุ)

คัดสรรผักวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งผลิตใน

จังหวัดคาโกชิมา

มาล้างหั่นตัดให้เป็นลักษณะที่สะดวกพร้อมปรุง

เพียงนำชุดผักแห้งผสมมาแช่น้ำ

ปรุงรสชาติตามใจชอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นเพื่อ

ใช้ง่าย-ดีต่อสุขภาพ-รักษาสภาพแวดล้อม

สามารถใช้ปรุงอาหารอื่น เช่น

ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำ สุโนะโมโน, มิโสะอิตะเม,
ซุป

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น (40 องศาเซลเซียส)
  เป็นเวลา 5 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ เมื่อนำมาแช่น้ำ
  จะมีการขยายตัว 4 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

ชุดผักผสม ฮิจิคิโนะนีโมโน

คัดสรรผักวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งผลิตในเกาะคิวชู
มาล้างหั่นตัดให้เป็นลักษณะที่สะดวกพร้อมปรุง

เพียงนำชุดผักแห้งผสมมาแช่น้ำ

ปรุงรสชาติตามใจชอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นเพื่อ

ใช้ง่าย-ดีต่อสุขภาพ-รักษาสภาพแวดล้อม

สามารถใช้ปรุงอาหารอื่น เช่น

ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำ ทาคิโกมิโกะฮัง,
ทามาโกะยาคิ, กันโมโดคิ

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น (40 องศาเซลเซียส)
  เป็นเวลา 5 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ เมื่อนำมาแช่น้ำ
  จะมีการขยายตัว 4 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

ชุดผักผสม ทาคิโกมิโกะฮัง

คัดสรรผักวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งผลิตใน

จังหวัดคาโกชิมา

มาล้างหั่นตัดให้เป็นลักษณะที่สะดวกพร้อมปรุง

เพียงนำชุดผักแห้งผสมมาแช่น้ำ

ปรุงรสชาติตามใจชอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นเพื่อ

ใช้ง่าย-ดีต่อสุขภาพ-รักษาสภาพแวดล้อม

สามารถใช้ปรุงอาหารอื่น เช่น

ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำพิซซ่า, นาเบะ, ซุปมิโสะ

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น (40 องศาเซลเซียส)
  เป็นเวลา 5 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ เมื่อนำมาแช่น้ำ
  จะมีการขยายตัว 4 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

ชุดผักแห้งผสม มิโสะซุป

คัดสรรผักวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งผลิตใน

จังหวัดคาโกชิมา

มาล้างหั่นตัดให้เป็นลักษณะที่สะดวกพร้อมปรุง

เพียงนำชุดผักแห้งผสมมาแช่น้ำ

ปรุงรสชาติตามใจชอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นเพื่อ

ใช้ง่าย-ดีต่อสุขภาพ-รักษาสภาพแวดล้อม

สามารถใช้ปรุงอาหารอื่น เช่น

ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำซุป, สตูว์, สปาเก็ตตี้

วิธีใช้
 • 1)นำมาแช่น้ำอุ่น (40 องศาเซลเซียส)
  เป็นเวลา 7 นาที
 • 2)เทน้ำทิ้ง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ เมื่อนำมาแช่น้ำ
  จะมีการขยายตัว 3 เท่า
  เมื่อคืนตัวแล้วนำไปใช้ประกอบอาหารได้

ผักผง

ผงขิง

ผลิตจากขิงสดที่ปลูกในจังหวัดคาโกชิมา

นำมาทำเป็นผง

สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร เครื่องดื่ม
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผงฟักทอง

ผลิตจากฟักทองที่ปลูกในจังหวัดคาโกชิมา

นำมาทำให้แห้งแล้วบดเป็นผง

จนได้ผงฟักทองที่มีความหอม

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ ผสมในเครื่องดื่ม

หรือเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆ

ผงโกโบ้

ผลิตจากโกโบ้ที่ปลูกในจังหวัดคาโกชิมา

นำมาทำให้แห้งแล้วบดเป็นผง

จนได้ผงโกโบ้ที่มีความหอม

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ ผสมในเครื่องดื่ม

หรือเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆ

ผงปวยเล้ง

ผลิตจากปวยเล้งที่ปลูกในจังหวัดคาโกชิมา

นำมาทำให้แห้งแล้วบดเป็นผง

จนได้ผงปวยเล้งที่มีความหอม

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ ผสมในเครื่องดื่มสีเขียว

หรือเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆ

ผงบร็อคโคลี่

ผลิตจากบร็อคโคลี่ที่ปลูกในจังหวัดคาโกชิมา

นำมาทำให้แห้งแล้วบดเป็นผง

จนได้ผงบร็อคโคลี่ที่มีความหอม

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ ผสมในเครื่องดื่มสีเขียว

หรือเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆ

ผงมันเทศเผา พันธุ์ "อานโน"

ผลิตจากมันเทศเผา พันธุ์

"อานโน"ที่ปลูกในจังหวัดคาโกชิมา นำมาอบเผา

แล้วบดเป็นผง จนได้ผงมันเทศเผา พันธุ์

"อานโน"ที่มีความหอม

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ ผสมในเครื่องดื่ม

หรือเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆ

ผงมันเทศม่วง

ผลิตจากมันเทศม่วง พันธุ์ "อะยามูราซาคิ"

ที่ปลูกในจังหวัดคาโกชิมา นำมาอบเผา

แล้วบดเป็นผง

เพื่อป้องกันไม่ให้สีม่วงของมันเทศจางลง

ในขบวนการทำอบขนม หรืออาหาร

ควรผสมน้ำเลมอน หรือกรดซิตริกลงไป

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ ผสมในเครื่องดื่ม

หรือเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆ

ผงเห็ดเข็มทอง

ผลิตจากเห็ดเข็มทองที่ปลูกในจังหวัดคาโกชิมา

นำมาทำให้แห้ง แล้วบดเป็นผง

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ

หรือเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆ

ข้อควรระวัง :

ผงเห็ดเข็มทองมีปริมาณโพแทสเซียมสูง

ผู้ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง

(Hyperkalemia)

ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผงเห็ดเข็มทอง

ผงน้ำส้มสายชูดำ

ผลิตจากข้าวกล้องหมักทำน้ำส้มสายชูดำที่ผลิตใน

จังหวัดคาโกชิมา นำมาทำให้แห้ง แล้วบดเป็นผง

จนได้กลิ่นหอมของผงน้ำส้มสายชูดำ

น้ำส้มสายชูดำมีกรดอะมิโนมาก ช่วยทำให้ร่างกาย
ฟื้นฟูจากการอ่อนเพลีย มีแรง ทำให้ผิวสวย

ระบบเลือดไหลเวียนดี

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ เครื่องดื่ม

หรือเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆ

ผงอะชิตะบะ

ผลิตจากใบอะชิตะบะสดๆที่ปลูกในจังหวัดคาโกชิมา

ทำให้แห้งแล้วบดเป็นผง

ใบอะชิตะบะประกอบไปด้วย เบต้าแคโรทีน วิตามิน
แคลเซียม และเกลือแร่ธาตุเหล็กอยู่มาก

ต้นอะชิตะบะเป็นพืชที่ทนทานและโตเร็ว

หากเด็ดใบอ่อนมาวันนี้ วันพรุ่งนี้ก็จะแตกใบใหม

(อะชิตะ แปลว่า "พรุ่งนี้ หรือวันรุ่งขึ้น", บะ
แปลว่า "ใบ" ) จึงเรียกว่า "อะชิตะบะ"

หรือใบใหม่ที่ออกในวันรุ่งขึ้น

ผงรากบัว

ผลิตจากรากบัวที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่น

ทำให้แห้งแล้วบดเป็นผง

ความหอม รสอุมามิของรากบัว

ช่วยทำให้อาหารที่ได้ออกมามีรสชาติอร่อยมากขึ้น

รากบัวอุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามินบี12

วิตามินซี โพแทสเซียม ใยอาหาร มิวซิน

โปรแอนโทไซยานิดิน แทนนิน

ผงรากบัวกำลังเป็นที่กล่าวขาน และนิยม

เพื่อสุขภาพและความสวยงาม

ชาผักเพื่อสุขภาพ

ชาโกโบ้อบคั่วด้วยหินลาวาภูเขาไฟ
ซากูระจิม่า

ขนาดบรรจุ : หนึ่งแพ็คบรรจุ 10 ถุงแบ่งชา
(บรรจุ 1.5 กรัมต่อ 1 ถุงแบ่งชา)
เป็นเครื่องดื่มที่***ไม่มีคาเฟอีน***

ชาโกโบ้อบคั่วด้วยเครื่องอบหินลาวาจากภูเขาไฟ

ซากูระจิม่า มีรสหวานนุ่ม มีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติ
มีสารอินูลิน ช่วยดูดซับน้ำในลำไส้ให้เป็นเจล

ทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลง

เจลที่ดูดซับน้ำและน้ำตาล

จะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียดี

ช่วยทำความสะอาดลำไส้ มีกรดคลอโรจีนิก

และแทนนีนที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ

ลดการเกิดออกซิเดชั่น ช่วยชะลอการแก่ตัวของเซลล์

วิธีการชงชาโกโบ้

ชาโกโบ้ 1 ถุงแบ่งชา ใส่ลงในถ้วยหรือกาชา
เทน้ำร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 90 ℃ ปริมาณน้ำร้อน
150-170 มิลลิลิตรลงไป เททิ้งไว้ประมาณ 2-3
นาที แล้วรินใส่แก้วจนหมด

ชาโกโบ้ชงเย็น

ขนาดบรรจุ : หนึ่งแพ็คบรรจุ 15 ถุงแบ่งชา
(บรรจุ 3 กรัมต่อ 15 ถุงแบ่งชา)
เป็นเครื่องดื่มที่***ไม่มีคาเฟอีน***

เพื่อให้ผู้บริโภคใช้สะดวกจึงผลิตชาโกโบ้เย็น

นำรากโกโบ้ติดเปลือกมาหั่น

อบคั่วไฟให้หอม

ด้วยเครื่องอบหินลาวาจากภูเขาไฟซากูระจิม่า

และผสมผงโกโบ้แห้งเพิ่มลงไป เพิ่มความหอม

และรสชาติของโกโบ้ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

วิธีการชงชาโกโบ้ชงเย็น

ชาโกโบ้ 1 ถุงแบ่งชา เติมน้ำอุณหภูมิห้อง 1 ลิตร
นำไปแช่ในตู้เย็น หรือเติมน้ำอุณหภูมิห้อง 500
มิลลิลิตร เติมน้ำแข็งประมาณ 200 มิลลิลิตรแช่ลงไป

ชาโกโบ้กับถั่วเหลืองผิวดำ

ขนาดบรรจุ : หนึ่งแพ็คบรรจุ 20 ถุงแบ่งชา
(บรรจุ 2 กรัมต่อ 20 ถุงแบ่งชา)
เป็นเครื่องดื่มที่***ไม่มีคาเฟอีน***

นำโกโบ้ของจังหวัดคาโกชิมา

กับถัวเหลืองผิวดำจากฮอกไกโดนำมาอบคั่วอย่าง

พิถีพิถัน บรรจุลงในถุงแบ่งชา ทำให้ง่ายต่อการชง

ชาโกโบ้กับถั่วเหลืองผิวดำจะมีรสหวานนุ่ม

หอมทั้งกลิ่นโกโบ้และกลิ่นถั่วเหลืองผิวดำ

วิธีการชงชาโกโบ้กับถั่วเหลืองผิวดำ

ชาโกโบ้กับถั่วเหลืองผิวดำ 1 ถุงแบ่งชา
ใส่ลงในถ้วยหรือกาชา เทน้ำร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 90℃ ปริมาณน้ำร้อน 150-170 มิลลิลิตรลงไป
เททิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที แล้วรินใส่แก้วจนหมด

ชามะระญี่ปุ่นอบคั่วด้วยหินลาวา
ภูเขาไฟซากูจิม่า

ขนาดบรรจุ : หนึ่งแพ็คบรรจุ 45 กรัม

ชามะระญี่ปุ่นหากนำมาแช่เย็น จะมีรสชาติความขม

แต่เมื่อเติมน้ำร้อน ความขมก็จะลดลง

ความหอมของชาจะกลับคืนมา

เป็นความอร่อยที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ

วิตามินซี

และโพแทสเซียมซึ่งมีปริมาณมากในมะระญี่ปุ่น

ช่วยให้ร่างกายทนต่อความร้อน ทำให้ร่างกายฟื้นตัว
หายเหนื่อยเพลีย หรือป้องกันความดันโลหิตสูง

อีกทั้งมีกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก

ที่ช่วยทำลายกรดไขมัน

ทำลายไขมันในเซลล์กล้ามเนื้อ

วิธีการชงชามะระญี่ปุ่น

ชามะระญี่ปุ่น 1 ถุงแบ่งชา ใส่ลงในถ้วยหรือกาชา เทน้ำร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 90 ℃ ปริมาณน้ำร้อน 150-170 มิลลิลิตรลงไป เททิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที แล้วรินใส่แก้วจนหมด

ซุปผักเพื่อสุขภาพ

ซุบผักแห้ง “เว็จจิแทนท์”

ซุบผักแห้ง “เว็จจิแทนท์” เป็นซุบที่มีแคลอรี่ต่ำ เพราะประกอบด้วยผักจำนวน 5 ชนิด รวมทั้งใยอาหารจากเมล็ดข้าวบาร์เล่ย์ น้ำซุบทำจากผักและคอนซูเม่
ทำให้มีรสชาติที่นุ่ม หรือมีรสอุมามิ

วิธีการชงซุบ

แกะซุบ 1 ก้อนจากห่ออลูมิเนียม ใส่ลงในถ้วย เทน้ำร้อนต้มเดือดหรืออุณหภูมิสูงกว่า 90℃ลงไป คนจนก้อนซุบนิ่มและละลาย
แล้วรินใส่แก้วจนหมด

วิธีการนำไปใช้

ภาพวีดีโอประกอบอื่นๆ

ติดต่อเรา

Agri-Coordination Kagoshima

1165-9 Higashi Mochida, Aira-shi, Kagoshima, 899-5421 Japan

TEL&FAX
81-995-66-1565
WEB
www.jaruvan-select.com

Distributor in Thailand
Tea For You (34U) Co.,Ltd.

488 Soi Chalermsuk, Phaholyothin rd., Chandkasem
Chatuchak., Bangkok 10900 Thailand

TEL
02-939-0431
FAX
02-513-8219
MOBILE
082-704-4550
E-MAIL
supasri@tcpharmachem.com
facebook
facebook.com/HarukaTeaHouse
Line account
@Harukatea
IG.
@harukatea.official